Co nabízíme

 

Učitelky mateřské školy pracují s dětmi podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, kde je věnována velká pozornost smyslovému vnímání dětí,  či rozvoji komunikačních dovedností dítěte. Cílem je rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání, poskytnout péči dětem se specifickými požadavky i dětem talentovaným.

V naší mateřské škole používáme TOUCH BOX,  což je mobilní dotykové interaktivní LCD ovládané perem, prsty nebo dlaní.

https://www.youtube.com/watch?v=q0fh05xqcEI

Kromě standardní péče k tomu přispívají i jiné aktivity jako zájmové kroužky,  společné akce pro rodiče a děti, kulturní akce, výlety apod. Činnosti vycházejí z možností a podmínek mateřské školy. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné , psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad ve společnosti.