Základní škola

Jsme školou domácího typu, kde každý každého dobře zná.


Vesnická škola je neodmyslitelnou součástí života obce a svým způsobem i nositelem kultury v obci. Klade tak větší důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Naší snahou je působit ve výchově a vzdělávání na estetické cítění žáků, vytvářet u nich pocit sounáležitosti s obcí, dále chceme rozvíjet environmentální výchovu. Významnou součástí působení na žáky bude rovněž výchova ke zdravému způsobu života. Snažíme se skloubit moderní životní styl s tradičními hodnotami života na vesnici.