ZŠ  A  MŠ  BŘEZNICE

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Nabízíme Vám  základní informace o naší základní a mateřské škole.

Název školy:

                               Základní škola a Mateřská škola Březnice,

                               okres Zlín,

                               příspěvková organizace

 

Adresa:

                                Březnice 15, 760 01 Zlín

     

Zřizovatel:

                                 Obec Březnice, Březnice 485, 760 01 Zlín

    

Ředitelka školy:

                                 Mgr. Jana Strnadová

          

 Telefon:

                                  základní škola:    577 991 166

                                  mateřská škola :  577 991 107

                                  školní jídelna :      577 991 947

                                  školní družina:      577 991 166

 

   

e – mail:

                                  zsbreznice@zlinedu.cz

 

IČO  :                            750213 07

Identifikátor školy:      600 11 39 49

Právní forma:               příspěvková organizace

 

Školní vzdělávací program pro předškolní  vzdělávání: 

!PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM

Školní vzdělávací program pro základní   vzdělávání:

ŠKOLA  PRO DĚTI - ŠKOLA HROU.